เครื่องปั๊มฝา

เครื่องปั๊มฝา

เครื่องปั๊มฝา IMS ได้สรรหาพันธมิตร ที่ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องปั้มฝาและแม่พิมพ์ฝามาอย่างยาวนาน ทำให้มีความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพและมีการ พัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องปั้มฝาและแม่พิมพ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะไม่เป็นรองบริษัทอื่นๆทางบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆและพัฒนาเครื่องปั้มฝาและแม่พิมพ์ให้มีความพร้อม ตรงตามความต้องการ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการฝึกอบรมพนักงานทุกคน เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

เราได้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตเครื่องปั้มฝาและแม่พิมพ์มาหลายปี จึงมี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตเครื่องปั้มฝา เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องปั้มฝา ทางบริษัทได้ลงทุนในเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ๆและอัพเกรดสินค้าไห้เป็นที่สินค้าชั้นนำ อีกทั้งยังพยายามพัฒนาบุคคลากรในเรื่องของการบริการอยู่สม่ำเสมอ

หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทคือการพัฒนาเครื่องปั้มฝาไฮดรอลิก เครื่องปิดฝา เครื่องตัดรอยปรุฝาอัตโนมัติและเครื่องเรียงฝาที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ

ทั้งนี้ เครื่องปั้มฝามีทั้งหมด 3 รุ่น: 16 แควิตี้ 24 แควิตี้ และ 36 แควิตี้

เครื่องปั๊มฝา
เครื่องปั๊มฝา
เครื่องปั๊มฝา