Hopper Dryer – เครื่องอบเม็ดพลาสติก

Hopper Dryer – เครื่องอบเม็ดพลาสติก

มีหน้าที่ในการอบให้ความร้อนกับเม็ดพลาสติกให้แห้งและมีอุณหภูมิถึงค่าที่เหมาะสมในการฉีดของเม็ด แต่ละประเภท ซึ่งเม็ดแต่ละประเภทต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพที่ดี ของเสียน้อย

หลักการทำงานของเครื่องอบเม็ด: ใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าและพัดลมเป่าลมร้อนผ่านเข้าไปในถังอบจากด้านล่างเพื่อทำให้ความชื้นระเหยและระบายออกไปด้านบน ส่งผลให้เม็ดแห้งและมีอุณหภูมิสูงขึ้น

หมายเหตุ: ควรระวังเรื่องอบเม็ดนานหลายครั้ง อาจจะทำให้เม็ดพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลคราบไหม้ได้

Hopper Dryer – เครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบความร้อนสูง (สำหรับ PET)

มีหน้าที่ในการอบให้ความร้อนกับเม็ดพลาสติกให้แห้งและมีอุณหภูมิถึงค่าที่เหมาะสมในการฉีดของเม็ด แต่ละประเภท ซึ่งเม็ดแต่ละประเภทต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพที่ดี ของเสียน้อย

เพียงแต่ว่าอุณหภูมิของเครื่องอบเม็ดรุ่นนี้จะสามารถทำความร้อนได้สูงกว่ารุ่นปกติ เพราะว่า PET นั้นเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนสูงกว่า เหมาะสำหรับการฉีดพรีฟอร์มขวดน้ำดื่ม

หลักการทำงานของเครื่องอบเม็ด: ใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าและพัดลมเป่าลมร้อนผ่านเข้าไปในถังอบจากด้านล่างเพื่อทำให้ความชื้นระเหยและระบายออกไปด้านบน ส่งผลให้เม็ดแห้งและมีอุณหภูมิสูงขึ้น

หมายเหตุ: ควรระวังเรื่องอบเม็ดนานหลายครั้ง อาจจะทำให้เม็ดพลาสติกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลคราบไหม้ได้