เครื่องเป่าขวด

เครื่องเป่าขวด

เครื่องเป่าขวดพลาสติก PET และบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET

ปัจจุบันเครื่องเป่าหรือผลิตขวดพลาสติกPETตามสมัยนิยม จะมีการทำงาน2แบบเรียกง่ายๆคือ 

  1. เครื่องเป่าบน ดูรายละเอียดสินค้าแนะนำที่นี่
    สามารถเป่า ได้ทั้ง ปากสั้นและปากยาวในเครื่องเดียวกัน และทำงานต่อเนื่องเข้ากับเครื่องบรรจุได้ง่ายหลอดพรีฟอร์มจะหงายปากขึ้นในขณะที่เป่า และแกนสเตจของเครื่องเป่า จะแทงลงด้านล่าง เครื่องรุ่นนี้ที่บริษัทฯ จำหน่ายมีจุดเด่นคือ สามารถเป่าได้ทั้งขวดปากสั้นและขวดปากยาวได้ในเครื่องเดียวกัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ เพียงแต่ปรับระยะของเครื่องจักรเพียงเล็กน้อยแม่พิมพเ์ป่าสามารถใช้แม่พิมพ์เดียวกันได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแม่พิมพ์ และสามารถต่อตรงเข้ากับเครื่องบรรจุน้ำ ได้โดยตรง โดยเพิ่มอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับท่านที่วางแผนว่าในอนาคตจะมีการบรรจุน้ำดื่มด้วย
  2. เครื่องเป่าล่าง  ดูรายละเอียดสินค้าแนะนำที่นี่
    หลอดพรีฟอร์มจะคว่ำ ในขณะที่เป่าและแกนสเตจจะแทงขึ้นมาในขณะที่เป่าเครื่องรุ่นนี้จุดเด่นคือ มีโฮเดอร์ที่เสียบหลอดพรีฟอร์ม ทำให้สามารถหมุนหลอดได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้หลอดได้รับความร้อนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทำให้ขวดที่เป่าออกมามีคุณภาพดี เครื่องรุ่นนี้ยังสามารถต่อตรงเข้ากับเครื่องสวมฉลากขวดเปล่าได้เหมาะกับลูกค้าที่ขายขวดพร้อมฉลาก สามารถลดแรงงานคนที่ต้องการได้ และยังสามารถต่อตรงเข้าเครื่องบรรจุน้ำดื่มของเราได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก ที่นี่

เครื่องเป่าขวด
เครื่องเป่าขวด
เครื่องเป่าขวด
เครื่องเป่าขวด
เครื่องเป่าขวด
เครื่องเป่าขวด