เครื่องผลิตฝาขวดน้ำ เครื่องปั๊มฝา

เครื่องผลิตฝาขวดน้ำ เครื่องปั๊มฝา

เครื่องผลิตฝาขวดน้ำ เครื่องปั๊มฝา 

เราได้มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการผลิตเครื่องปั๊มฝาและแม่พิมพ์มาหลายปี จึงมี ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตเครื่องปั๊มฝา เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องปั๊มฝา ทางบริษัทได้ลงทุนในเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ๆและอัพเกรดสินค้าไห้เป็นที่สินค้าชั้นนำ อีกทั้งยังพยายามพัฒนาบุคคลากรในเรื่องของการบริการอยู่สม่ำเสมอ

หนึ่งในความสำเร็จของบริษัทคือการพัฒนาเครื่องปั๊มฝาไฮดรอลิค เครื่องปิดฝา เครื่องตัดรอยปรุฝาอัตโนมัติและเครื่องเรียงฝาที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ

เครื่องปั๊มฝามีทั้งหมด 3 รุ่น: 16 แควิตี้ 24 แควิตี้ และ 36 แควิตี้

16CAV Max 6,000 -8,000 PPH

24CAV Max 11,000 -15,000 PPH

36CAV Max 35,000 -38,000 PPH 

Category

เครื่องผลิตฝาขวดน้ำ เครื่องปั๊มฝา