อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

รายละเอียดอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องฉีดพลาสติก

Hopper Dryer – เครื่องอบเม็ดพลาสติก

Dehumidifier – เครื่องลดความชื้น

Hot Air Recycler – เครื่องรีไซเคิลลมร้อนจากเครื่องอบเม็ดพลาสติก

Dust Collector – ที่ดักฝุ่น

Mixing Proportional Valve – เครื่องช่วยผสมเม็ดพลาสติกใหม่และเม็ดพลาสติกเพื่อรีไซเคิล

Auto Loader – ออโต้โหลดเดอร์ สำหรับช่วยดูดเม็ดพลาสติกเข้าเครื่องฉีดหรือดูดพรีฟอร์มเข้าเครื่องเป่า

Strong Crusher/Granulator – เครื่องบดพลาสติก

Water Chiller – ชิลเลอร์

Level Pad (For Machine) – ยางรอง

Magnetic Separator – แม่เหล็กสำหรับแยกเศษจากเม็ดพลาสติก

Mould Clamp – โมลแคลมป์ (ตัวยึดแม่พิมพ์)

Vertical Colour Mixer/Doser- เครื่องผสมสี

Mold Heater – ฮีทเตอร์แม่พิมพ์ (เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำมันร้อน)

อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริม