ฝาขวดน้ำดื่ม

ฝาขวดน้ำดื่ม

ฝาขวดน้ำดื่ม

ฝาขวดน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งของขวดน้ำ

มีหน้าที่กันไม่ให้ของเหลวไหลออกจากขวด เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องเลือกใช้จากสถานที่ผลิตที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน เข้มงวดในทุกๆขั้นตอน สะอาด ปลอดภัย การันตีคุณภาพ ปิดง่ายแน่นสนิท ไม่รั่วซึม

ลักษณะของฝา ฝาขวดน้ำดื่มจะมี 2 แบบ  1) แบบปากสั้น 29/25  2) แบบปากยาว 30/25 จะมีร่องกันลื่นโดยรอบและมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบฝา สะดวกต่อการเปิดใช้งานมีให้เลือกหลายสี วัสดุที่ใช้ผลิตเป็น HDPE “High-Density Polyethylene” น้ำหนักต่อฝาประมาณ 1.25 กรัม  นอกจากนั้นฝาขวดน้ำดื่มยังเหมาะกับผลิตภัณฑ์อีกหลายประเภท เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว กาแฟ น้ำผลไม้ น้ำดื่ม นมถั่วเหลือง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ

ฝาปากสั้น

ฝาปากยาว

เปรียบเทียบลักษณะปากสั้น และปากยาว

 

ลักษณะฝาด้านนอกและด้านใน

 

 

ภาพฝาและสีฝาน้ำดื่มที่นิยมใช้ในท้องตลาด

Category

ฝาขวดน้ำดื่ม