เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์ม (Preform)

เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์ม (Preform)

เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์ม (Preform)

หลอด พรีฟอร์ม (Preform) คือชิ้นงานพลาสติก เป็นชิ้นงานเริ่มต้นของกระบวนการผลิตขวดพลาสติก โดยผลิตจากวัสดุ PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่งเป็นวัสดุพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดเครื่องดื่มน้ำผลไม้ ขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลม ขวดบรรจุภัณฑ์ยา และเครื่องสำอางค์ ขวดน้ำหอม ฯลฯ

ลักษณะของหลอดพรีฟอร์ม (Preform) มีรูปทรงเป็นหลอดทรงกระบอกเล็กๆ มีความยาวของหลอดจากปากจนถึงก้นหลอด ประมาณ 10-15 เซนติเมตร ส่วนของปากจะมีลักษณะเป็นเกลียว  ซึ่งหลอดพรีฟอร์มจะถูกนำไปเป่าเป็นขวดพลาสติกในขั้นตอน การผลิตขวดพลาสติกถัดไป

การผลิตหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ถูกผลิตโดยใช้เครื่องฉีดพลาสติก และแม่พิมพ์หลอดพรีฟอร์ม โดยเครื่องฉีดและแม่พิมพ์หลอดพรีฟอร์ม จะมีหลายขนาด ตั้งแต่ 50 มิลลิลิตร ถึง 5 ลิตร และสามารถเติมสีและ เลือกผลิตความหนาของหลอดพรีฟอร์มได้ตามความต้องการ

หลอดพรีฟอร์ม (Preform) นั้นมีประโยชน์มากมายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตขวดพลาสติกได้ นอกจากนี้ หลอดพรีฟอร์ม (Preform) ยังมีราคาที่ถูกกว่าการใช้เครื่องฉีดพลาสติกดำเนินการผลิตขวดพลาสติกโดยตรง ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิตขวดพลาสติกได้เป็นอย่างมาก

ขั้นตอนการผลิตพรีฟอร์ม (Preform)

ขั้นตอนการผลิตพรีฟอร์ม เพื่อนำมาใช้ในการผลิตขวดพลาสติก ได้แก่
1.วัตถุดิบ: เริ่มต้นด้วยการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นเม็ดพลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) ที่มีความละเอียดและคุณภาพสูง โดยสินค้าหลอดพรีฟอร์ม ของ IMS จะใช้เม็ดพลาสติกเกรดเวอร์จิ้น และฟู้ดเกรดเท่านั้น ไม่มีการผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพื่อควบคุมให้คุณภาพของหลอดพรีฟอร์มได้ตรงตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


2.เตรียมเครื่องฉีดพลาสติก และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตหลอดพรีฟอร์ม: เช่น 

 • เครื่องฉีดพลาสติกชนิดสำหรับผลิตเม็ด PET โดยเฉพาะ เนื่องจากเม็ด PET มีความเหนียวกว่าเม็ดพลาสติกชนิดอื่น จึงต้องเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาสำหรับงานเม็ด PET โดยเฉพาะ
 • เครื่องอบเม็ดพลาสติกชนิดที่ใช้กับเม็ด PET โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นเกรดพิเศษ ที่จะส่งผลให้ได้หลอดพรีฟอร์มที่มีความใส และไม่มีจุดดำ, และเนื้อผิวของหลอดพรีฟอร์มมีคุณภาพที่ดี นำไปเป่าผลิตขวดโดยสูญเสียน้อย
 • เครื่องทำน้ำเย็น หรือ ชิลเลอร์ สำหรับหล่อเย็นแม่พิมพ์หลอดพรีฟอร์ม เพื่อให้หลอดพรีฟอร์มเซ็ตตัวในแม่พิมพ์ ในเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดนึงของระบบการหล่อเย็น หากหลอดพรีฟอร์มไม่ได้รับการระบบหล่อเย็นที่ดีแล้ว จะส่งผลให้หลอดพรีฟอร์มยังคงอมความร้อนและมีกระบวนการหดตัวนอกแม่พิมพ์ ส่งผลให้ได้พรีฟอร์มที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 • เครื่องผสมสี เพื่อผลิตหลอดพรีฟอร์มที่มีสีตามต้องการ
 • เครื่องมือตรวจคุณภาพหลอดพรีฟอร์ม เป็นเครื่องพิเศษใช้ส่องดูความสมบูรณ์ของหลอดพรีฟอร์มทุกส่วนทั่วทั้งหลอด เพื่อให้ลูกค้าของ IMS มั่นใจคุณภาพของหลอดพรีฟอร์มของเรา นำไปผลิตเป่าขวดแล้ว สูญเสียน้อยที่สุด
 • พื้นที่โรงงาน ที่มีระบบไฟฟ้า ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ที่ครบครัน จะช่วยให้การผลิตหลอดพรีฟอร์มราบรื่นและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามต้องการ

 

 1. กระบวนการผลิต: การผลิตพรีฟอร์มจะเริ่มต้นด้วยการอบเม็ดพลาสติก PET ในเครื่องอบเม็ดพลาสติก แล้วนำมาใส่ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่มีการติดตั้งแม่พิมพ์พรีฟอร์มเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการฉีดพลาสติกออกมาเป็นหลอดพรีฟอร์มตามแบบที่ต้องการ


4.ตรวจสอบคุณภาพ: หลังจากผลิตพรีฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพของพรีฟอร์มว่ามีความแข็งแรงพอที่จะนำมาใช้งานในการผลิตขวดพลาสติกหรือไม่

 • IMS ใช้เครื่องมือตรวจคุณภาพหลอดพรีฟอร์ม เป็นเครื่องพิเศษใช้ส่องดูความสมบูรณ์ของหลอดพรีฟอร์มทุกส่วนทั่วทั้งหลอด เพื่อให้ลูกค้าของ IMS มั่นใจคุณภาพของหลอดพรีฟอร์มของเรา นำไปผลิตเป่าขวดแล้ว สูญเสียน้อยที่สุด

 1. การเก็บรักษา: หลอดพรีฟอร์มจะต้องเก็บรักษาในที่แห้งและปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยก่อนนำมาใช้งานในการผลิตขวดพลาสติก

 2. การนำไปใช้งาน: หลอดพรีฟอร์มจะถูกนำมาใช้งานในการผลิตขวดพลาสติก โดยการใช้เครื่องเป่าพลาสติก ประเภท สเตรทชิ่ง (Streching Blow) โดยเป็นการใช้เครื่องเป่าขวดพลาสติก PET ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความดันของปั๊มลมอย่างเหมาะสม เพื่อให้หลอดพรีฟอร์มพลาสติก ถูกเป่าขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกตามแบบขวดที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญและเป็นที่ตั้งใจในการควบคุมคุณภาพของขวดพลาสติก

  หลังจากเป่าเสร็จแล้ว ขวดพลาสติกจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ เช่น การตรวจสอบความแข็งแรงของพลาสติก การตรวจสอบความสม่ำเสมอของขวดพลาสติก และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพลาสติก เพื่อให้ได้ขวดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงสุดและพร้อมจะถูกส่งให้กับลูกค้า

  ในปัจจุบัน มีหลอดพรีฟอร์มขวดพลาสติกให้เลือกใช้มากมาย โดยสามารถผลิตได้หลากหลายขนาดและรูปทรง เช่น ขวดพลาสติกใส 100ml, 150ml, 200ml, 220ml, 250ml, 350ml, 500ml, 600ml และอื่นๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในหลายๆ ธุรกิจ เช่น ธุรกิจน้ำดื่ม ธุรกิจเครื่องสำอาง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ
เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดหลอดพรีฟอร์ม (Preform)