รวมภาพงานแสดงสินค้างาน PROPAK 20-23 ตุลาคม 2563

ทีมงานอินเตอร์แมชแอนด์เซอร์วิส ขอกราบขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนพูดคุยที่บูทของพวกเราในงานแสดงสินค้า PROPAK ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2563 ที่จัดขึ้นที่ Bitec บางนา