ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมงานสัมมนา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

บริษัท อินเตอร์แมช แอนด์ เซอร์วิส ขอเชิญลูกค้าผู้สนใจในการลงทุนเครื่องจักร อุตสาหกรรมพลาสติก และ การผลิตน้ำดื่มครบวงจร

เข้าร่วมสัมมนา เชิง ปฏิบัติการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (IMS FACTORY เทพารักษ์ กม. 22) สามารถดูแผนที่ได้จากภาพด้านล่าง

เนื้อหาของสัมมนาจะเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจน้ำดื่ม โดยเฉพาะการใช้งานเครื่องเป่าขวด บรรจุน้ำดื่ม สวมฉลาก แพ็คโหล

เนื่องจากธุรกิจน้ำดื่มเป็นหนึ่งในอุตสหกรรมที่ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผู้บริโภคทุกคน

ทางเราจึงเล็งเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้และสำหรับผู้ที่มีความต้องการอยากจะพัฒนาโรงน้ำดื่มของตัวเอง

เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการความเข้าใจ เห็นการทำงาน เรียนรู้วิธีใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้อง และแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะพบเจอ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สามารถติดต่อกับฝ่ายขายของ IMS เพื่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ สำรองที่นั่ง